Jotun – Askvinter

CHF 12.00

1. Fördärvets ursprung 03:26
2. Ett förbannat liv 05:34
3. Till helvetet (med avskurna halsar) 05:05
4. Askvinter 07:23
5. Ett rovdjur bland oss 05:42
6. Ljusets träl 04:53
7. Öppna ditt skinn 05:36
8. När tron vacklar 05:52
9. En ny resa 02:39
46:10
Catégorie :