Nidrike – Blodsarv

CHF 12.00

1. Då solen svartnar 05:27
2. Hädangång 04:19
3. På gudsförgäten mark 04:42
4. Nidriket del I – Dårskap 00:33
5. Your Satan, My Saviour 05:00
6. En renande storm 06:17
7. Vånda 04:13
8. Lögnernas högborg 03:35
9. Nidriket del II – Fördärv 00:47
10. Thy Will Be Done 04:51
11. Vedergällning 03:10
42:54

Category: